1 Corinthians

1 Corinthians 5,6

23. března 2011 v 16:58 | Kačí


1. Korintským 5

Pavel nám říká jací jsme, že mezi námi je něco, co nás nedělá dobré. Podvádíme a ještě se s tím chlubíme. Prý bychom měli vyloučit ty, co nás podvádějí. Bůh je od nás tělem daleko, ale v duši je s námi a rozhoduje se stejně jako by tu byl vedle nás. Až se všichni shromáždíme v jeho jménu bude s námi on i jeho moc. "A tehdy toho dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby byl jeho duch spasen". Není správné se chlubit. Pavel nás navádí k odevzdání toho špatného satanovi a žít znovu. Říká také, abychom se nestýkali s lidmi, kteří si říkají bratři, přitom jsou smilníci, modláři, pomluvači, lakomci, opilci a měli bychom je na dobro vyloučit.

1. Korintským 6

Když s někým máme spor, odsuzujeme se před ostatními lidmi, ale měli bychom před svatými. Svatí budou náš svět soudit. Necháváme soudit lidi, kteří v církvi nic neznamenají. Měli bychom trpět škodu a nevyvolávat zbytečné konflikty! My místo toho škodíme a ubližujeme. Když budeme nespravedliví, nemůžeme do Božího království. Někteří z nás už se staly nespravedlivými, opilci, modláři, ba i dalšími, ale jsme zbaveni nečistoty a ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. Naše tělo patří pánu a Pán našemu tělu. Spojme se s Pánem a buďme jeden Duch. Utíkejme před smilstvem. Nepatříme sami sobě, jsme draze vykoupeni Bohem, jeho krví. Vzdávejte čest svým tělem Bohu.

Zpět | Go Home

1 Corinthians 3,4

22. března 2011 v 22:02 | Kačí


1. Korintským 3

Když se vytahujeme, chováme se jako nekřesťané. Pavel určoval, kdo povede lid k víře, Appolos to plnil avšak Bůh je ten v koho věříme. Ježíš je ten na kom bychom měli stavět život, na našem životě se potom otiskne, jak jsme se snažili stavět. Vyzkouší si nás v onen den, vloží nám obrovskou zkoušku naší víry a ukáže se naše stavba. Když naše stavba života zůstane po ohni stát, odplata nás nemine. Jestliže ale nezvládneme zkouškou a naše stavba shoří, přežijeme, ale budeme popálení. Všichni jsme důležití, protože v nás přebývá Náš Pán, když někdo ničí nás, zničí ho Bůh. On nás chrání před popálením.

1. Korintským 4

Musíme být věrní v Boha . Nesuďme ostatní a nehleďme na úsudky ostatních. Neposlouchejte je. Nikdo se kvůli nikomu nepovyšujte na druhého. Nechlubte se. Pavel si myslí, že jim, apoštolům, dává Bůh nejméně důležité místo. My dostaneme vše avšak oni nic. A tím nám chce říct, abychom měli dostatek ze všeho i když toho moc nemáme. Cenili si všeho. Když se někdo povyšuje uvnitř je štěňátko, které je úplně bezmocné.

Zpět | Go Home

1 Corinthians 1,2

22. března 2011 v 21:48 | Kačí


1. Korintským 1

Bůh nám toho dává mnohem více, než si zasloužíme a nám to nestačí, chtěli bychom více. On nám dává možnost, abychom poznali Ježíše. Neměli bychom vyvolávat hádky, ale měli bychom mít stejné záměry a podobné cíle. Abychom říkali, že jsme Krista, neboť on za nás položil život. Poté srovnává Pavel bratry v Kristu s nekřesťany. Bůh udělal někoho kdo není dokonalý, abychom se před Bohem nechlubili. Řešíme lidi pohledem a to bychom neměli, máme na jiné názory ikdyž je neznáme. On nás miluje takový jací jsme tak nač řešit ostatní.

1. Korintským 2


Pavlovo úmyslem bylo za námy přijít ve slabosti. Aby poznal mezi námi Ježíše. Nechtěl, abychom zakládali víru na naší moudrosti, ale na moci kterou má Bůh. Říká, že se mezi dospělými mluví o moudrosti, ale ne však o naší moudrosti, ale o té Boží. O té, o které nikdo nevěděl, kdyby věděli jaký Bůh je mourý, neumřel by za nás na kříži. Bůh nám skvěle rozumí, neboť je náš duch a nikdo nám nemůže rozumět více než on. Nepřijali jsme ducha našeho světa, ale Božího Ducha, abychom věděli, čím nás chce Bůh obdarovat. Člověk, který nevěří v Boha, nepřijímá věci od Ducha z Boha, protože mu křesťanství přijde jako blbost. My, křesťané rozumíme, víme co nám říká. I když ostatní ne.

Zpět | Go Home

 
 

Reklama